Get the Flash Player to see this player.

Support: Simple Video Flash Player Module
Świadectwa


Partnerzy
O Szkole
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 06 października 2009 14:13
Spis treści
O Szkole
Historia, Cel i założenia
Wszystkie strony


POLSKA

Międzynarodowa Szkoła Chrystusa w Polsce


Drodzy w Chrystusie,

Dziękuję za zainteresowanie seminariami Międzynarodowej Szkoły Chrystusa w Polsce.

Szkoła Chrystusa (SOC - School of Christ) to wspaniała możliwość uczenia się bycia chrześcijaninem w sposób adekwatny do nauki Kościoła pierwszych chrześcijan. Szczególną rolę w rozwoju naszego życia pełni modlitwa, społeczność w Duchu Świętym i trwanie w nauce apostolskiej. Wiele zborów na całym świecie korzysta z nauczania Szkoły Chrystusa właśnie z tego powodu. Szkoła Chrystusa skierowana jest do Kościoła i przede wszystkim do niego. Jest wiele świadectw potwierdzających jej duchową użyteczność. Dawid Wilkerson, pastor zboru Times Square Church w Nowym Jorku i założyciel misji Teen Challange niosącej pomoc osobom uzależnionym oświadczył, że gdziekolwiek udaje się z misją posługi Słowem Bożym, tam spotyka się ze Szkołą Chrystusa. Widzi jak kształtuje serca wierzących i oczyszcza Kościół przez Ducha Świętego, który czyni nas podobnymi tylko i wyłącznie do Chrystusa.

Brat Bert Clendennen w 2005 roku dwukrotnie odwiedził Polskę. Najpierw spotkał się z pastorami zborów w Polsce na konferencji w Młodzieżowym Ośrodku Chrześcijańskim w Zakościelu, na której usługiwał Słowem Bożym i zaprezentował Szkołę Chrystusa. Następnie (również) w Zakościelu osobiście prowadził przez 3 tygodnie Szkołę Chrystusa, i tam miałem okazję osobiście w niej uczestniczyć jako jeden ze studentów. Muszę przyznać, że w trakcie Szkoły Bóg otworzył moje serce i oczy na wielkie zaniedbania z mojej strony w obcowaniu z Nim. Szkoła Chrystusa, skierowała światło na szukanie żywej relacji z Bogiem. Przekonany i przemieniony, wiem, że każdego dnia mam udawać się pod krzyż Chrystusa i coraz bardziej zbliżać się do Boga. Po powrocie ze Szkoły postanowiłem wprowadzić te wieczne zasady w moim życiu, w rodzinie i w zborze.

Bóg sprawił, że Brat Clendennen upoważnił mnie do opieki i organizowania Szkoły Chrystusa w lokalnych społecznościach w Polsce. Szkoła Chrystusa skierowana jest przede wszystkim do pastorów. Jest wspaniałym narzędziem, wspomagającym Bożego sługę, by w końcu dotrzeć do wszystkich,. Osoby uczestniczące w SOC mogą liczyć na właściwy wzrost. Gotowi na poświęcenie swojego czasu i poddają się właściwej dyscyplinie, niezbędnej do ukończenia tej Szkoły. Pewien pastor zapytał Brata Clendennena czy nie uważa, że pierwszy Kościół i apostołowie nie otrzymali znacznie więcej niż my, współcześni chrześcijanie. Brat Bert odpowiedział: „Owszem, otrzymali znacznie więcej niż my, ale my nie dajemy też więcej niż oni”. To smutne, ale współcześni chrześcijanie idą po najmniejszej linii oporu….nastawieni na branie, rzadziej na dawanie. To słabe ogniwo naszego życia, które często wykorzystuje diabeł. Szkoła ma nas czegoś nauczyć, wprowadzić trwałe zmiany. Chroni przed osiąganiem sukcesu w rzeczach niepotrzebnych.

Szkoła Chrystusa koncentruje słuchaczy na osobie Jezusa Chrystusa i na dziele krzyża, aby dać solidne podstawy do właściwego rozwoju Bożego człowieka. Mam okazję obserwować jak zmieniają się serca i myślenie wierzących, którzy uczestniczą w zajęciach SOC; odzyskują nowy zapał i pasję, modlą się i tęsknią za spotkaniami, widzą sens i nadzieję życia z Jezusem na co dzień ! Chwała Bogu ! Uczą się Chrystusa !

Dzisiaj Szkoła Chrystusa w Polsce nie ma swojej siedziby lub własnego budynku, gdzie studenci mogliby pobierać nauki. Organizowana jest przy zborach naszego kościoła, gdzie łatwiej jest wyjść naprzeciw wszystkim chrześcijanom. Modlitwa i wykłady odbywają się w lokalnych społecznościach, gdzie opiekę nad nią sprawuje pastor lub wyznaczona przez niego osoba. Materiały do przeprowadzenia zajęć zarejestrowane są na płytach DVD. Wszystkie sesje i lekcje zawarte są na 16 płytach DVD. Jedyny sprzęt, jaki potrzebny jest do realizacji wykładów to telewizor (monitor) oraz odtwarzacz DVD.

Taka forma wykładów pozwala na żądanie zatrzymać i odtworzyć każdy fragment wykładów dla lepszego zrozumienia Bożego objawienia. Charakterystyczną cechą Szkoły Chrystusa jest kładzenie wielkiego akcentu na potrzebę modlitwy w życiu prawdziwego chrześcijanina. Dlatego każda sesja wykładów poprzedzona jest godziną modlitwy i kończy się krótką modlitwą. Modlitwy uczymy się przez jej praktykowanie.

Szkoła Chrystusa to nie następny program albo forma, jakiej powinna się poddać dana społeczność, ale szukanie obecności Bożej poprzez właściwą postawę i zdrową naukę, gdzie pozwalamy Duchowi Świętemu ukształtować nasze życie tak, żeby stary człowiek i jego zła natura nie rządziły więcej naszym życiem. Powrót do Dnia Pięćdziesiątnicy jest nadrzędnym celem w budowania właściwej tożsamości Kościoła.

Szkoła Chrystusa sprawdza się w każdych warunkach. Wystarczy niewielki pokój i kilka szukających Boga osób, aby Duch Święty wykonywał swoja pracę. Również miejsca spotkań grup domowych nadają się do prowadzenia nauczania Szkoły Chrystusa.

Drodzy w Chrystusie ! Dziękuję Bogu za możliwość otworzenia Szkoły Chrystusa w Waszej lokalizacji. Pragnę zachęcić Was do wspólnego Bożego dzieła. Szkoła Chrystusa będzie wspaniałą okazją do uczenia się Chrystusa poprzez trwanie w modlitwie i zdrowej nauce, której - prawdę mówiąc - autorem nie jest przecież brat Clendennen, ale Duch Święty. Proszę, otwórzcie swoje czyste serca, by pomóc naszym wierzącym poznać Pana Jezusa tak, by nigdy nie wracali do tego świata, ale by ten świat zawrócili do Boga.
Poniżej, mam przywilej przekazać wam przykłady prowadzenia lokalnych szkół w naszych zborach.


Całe nauczanie połączone z modlitwą i postem nie może przekroczyć 12 spotkań w przeciągu 2-3 miesięcy.

W trakcie Szkoły Chrystusa prosimy ustalić wspólnie ze studentami 1-2 dni postu.

Szkoła Chrystusa zawsze przebiegać będzie w 3-ch dostępnych trybach czasowych:


 1. W lokalnych zborach 10-12 lekcji w soboty 0d godz. 6.00-18.00.

  • Spotkanie rozpoczyna się godzinną modlitwą. Podczas modlitwy każdy trwa w modlitwie indywidualnie. W czasie tym nie czytamy Biblii, ale modlimy się.

  • Zawsze przed pierwszą sesją lekcyjną wszyscy czytamy 1 Kor 13:1-13.

Proponowany plan przebiegu zajęć :

6.00 – 7.00 Modlitwa

Po modlitwie wszyscy razem czytamy 1 kor 13:1-13

7.00 – 8.00 Śniadanie

8.00 – 10.15 Wykłady (2h 15minut = około 4 wykłady)

10.15 - 10.30 Przerwa na kawę

10.30 - 12.00 Wykłady (1h 30minut = około 3 wykłady)

12.00 - 12.15 Przerwa

12.15 - 13.00 Wykłady (45minut = jeden wykład)

13.00 - 14.30 Obiad i czas wolny

14.30 - 16.00 Wykłady (1h 30mitut = około 3 wykładów)

16.00 - 16.15 Przerwa

16.15 - 17.00 Wykłady (45 minut = około 1 wykład)

17.00 - 18.00 Modlitwa

18.00 - 19.00 Czas wolny

19.00 - Kolacja


 1. W lokalnych zborach 5-6 lekcji w piątek i 5-6 lekcji w sobotę , lub inne dni w tygodniu (razem 12 lekcji tygodniowo)

 

  • Modlitwa godzinna a potem wspólne czytanie 1 Kor 13;1-13

  • Po modlitwie 3 lekcje…..podczas trwania lekcji, jeśli odczuwamy zmęczenie można również słuchać stojąc. Po każdej lekcji wstajemy i mamy krótką modlitw-przed następną lekcją.

  • Przerwa na kawę/ciastko - 15 minutowa.

  • Po przerwie 3 następne lekcje z krótkimi przerwami na modlitwe miedzy nimi.

  • Po wszystkich (10-12) wykładach półgodzinna modlitwa.

  • Zakończenie

 

 

 1. Szkoła Stacjonarna organizowana jest 1 raz w roku w Warszawskim Seminarium Teologicznym oraz w innych miejscowościach, o których informujemy na bieżąco na naszeych stronach www, w zakładce WYDARZENIA.

Uwaga: Niektóre wykłady zamykają się w czasie 20 minut inne trwają nawet 30-40 minut. Pozostały czas można wykorzystać na modlitwę. Proszę przed sesjami uważnie obliczać czas trwania poszczególnych lekcji na załączonej tabeli serii i tematów.

Proponowany plan zajęć pozwala zrealizować 11 wykładów dziennie z częstymi przerwami. W tej sytuacji mamy nadzieję w ciągu 14 dni zrealizować 150 możliwych lekcji.


Plan przebiegu zajęć dla stacjonarnej Szkoły Chrystusa :

8.00 – 9.00 Modlitwa

Po modlitwie wszyscy razem czytamy 1 kor 13:1-13

9.00 – 10.15 Wykłady (1h 15minut = 3 wykłady)

10.15 - 10.30 Przerwa na kawę

10.30 - 12.00 Wykłady (1h 30minut = 3 wykłady)

12.00 - 12.30 Obiad (posiłek)

12.30 - 14.00 Wykłady (1h 30 minut = 3 wykłady)

14.00 - 14.20 Przerwa

14.20 - 15.15 Wykłady (55 minut = 2 wykłady)

15.15 - 16.15 ModlitwaProwadzący lokalną Szkołę Chrystusa zobowiązani są przestrzegać jej zasad.


 • Spotkania w każdą kolejną sobotę, lub 2 razy w tygodniu ( piątek/sobota).

 • Jedna godzina modlitwy przed na początku zajęć SOC, i tuż przed pierwszymi wykładami czytanie 1 Kor. 13;1-13.

 • Modlitwy po każdych wykładach – można wyznaczać poszczególne osoby do prowadzenia krótkiej głośnej modlitwy.

 • Ubiór kobiety przyzwoity (zakryte ramiona, etc…)

 • Nie zaleca się prorokowania i widzeń w czasie trwania szkoły. Cel szkoły jest prosty: skupiamy się na modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. Nie bierzemy odpowiedzialności za prywatne objawienia, widzenia lub proroctwa.

 • Pastor danej społeczności lokalnej jest bezpośrednim opiekunem SOC w zborze..

 • Osoba odpowiedzialna za lokalna SOC przesyła raport z lokalnej SOC do dyr. naczelnego SOC POLSKA – Czarka Wojtasika. Dotyczy informacjo o samym przebiegu szkoły, świadectwa osób biorących w niej udział.

 • Informować słuchaczy SOC, o tym , że szkoła skierowana jest osobiście do nich samych, po to by później być światłem i przykładem w swojej społeczności i poza nią.

 • Proponuje się wyznaczenie z grupy uczestniczących w zajęciach lokalnej SOC jednej osoby, która tuż przed rozpoczęciem kolejnych wykładów przedstawi skrót wykładów z poprzedniego dnia.

 • Pakiet płyt wypożyczony jest kościołom. Kościoły (zbory) pokrywają koszta dojazdu dla osoby prowadzącej lokalną SOC.

 • Dostęp i prawo do korzystania z wykładów na płytach SOC DVD Polska, mają tylko i wyłącznie te społeczności, które spełniają powyższe warunki.

 • Koszta związane z rozpoczęciem i zakończeniem lokalnej SOC omawiane są indywidualnie z zainteresowanymi kościołami.

 • Przynajmniej 2 razy w czasie trwania szkoły oczekujemy od opiekunów lokalnych SOC rzetelnych raportów.


 


W sprawie kosztów zakupu całej serii SOC DVD Polska (37 płyt w edycji II) prosimy o kontakt z SOC Polska. Społeczności nie dające sobie rady z w/w wymogami nie będą oficjalnie wciągane w poczet Szkół Chrystusa Polska. Pastorzy i opiekunowie naszych szkół otrzymują pakiet złożony z kilku dziesięciu płyt DVD, na których zarejestrowane są wszystkie serie i tematy wykładów Szkoły Chrystusa.

 

Życzę Bożego kierownictwa i zapraszam do współpracy w Szkole Chrystusa Polska.

Czarek Wojtasik - dyr Szkoły Chrystusa w Polsce


 Poprawiony: niedziela, 06 grudnia 2009 16:47
 
SOC International